Våren 2017

Vi tackar för den gångna hösten och ser nu fram emot en härlig vår! På Palmsöndagen den 9:e april framför kören tillsammans med Uppsala Katedralsångare och Svenska Barockorkestern Thomas Tallis 40-stämmiga motett Spem in alium och Francesco Cavallis Requiem. Terminen avslutas med en sommarkonsert den 4:e juni. Vi medverkar under våren givetvis också på ett flertal högmässor.

Collegium framför Cherubini och Tallis

Efter sommarens lyckade konsertturné till Bonn och Köln planeras nu följande för 2016-2017.

Den 5/11 framför kören tillsammans med Stefanoskören och Nya kammarorkestern i Uppsala Cherubinis Requiem. Denna musik spelades vid såväl Beethovens som Napoleons begravningar, men spelas idag mycket sällan. Verket anses vara föregångaren till det moderna requiet.

Under våren planeras att framföra Tallis 40-stämmiga motett Spem in alium samt Cavallis Missa pro Defunctis, tillsammans med Uppsala katedralsångare och Svenska barockorkestern.
Som vanligt sker dessutom en hel rad intressanta framträdanden här på hemmaplan, flera av dem direktsända eller inspelade av Sveriges television.

Kören söker för närvarande tenorer. Vill du vara med i kören, kontakta dirigent Ulric Andersson. Läs mer om att söka till kören här.

Ny hemsida och våren 2016

Välkommen till Collegium Cantorums nya hemsida, där vi med det nya kalendariet hoppas kunna ge er ännu bättre information om vår kommande verksamhet – både högmässor och gudstjänster liksom våra egna konserter och turnéer.

Under våren 2016 kommer vi sjunga på ett lördagsmusiktillfälle och göra en sommarkonsert i juni; terminen avslutas sedan med en turné till Bonn och Köln i månadsskiftet juni/juli.