Domkyrkan

Före konsert i Uppsala domkyrka

Före konsert i Uppsala domkyrka

Uppsala Domkyrka är inte bara Uppsala domkyrkoförsamlings huvudkyrka utan också stiftskyrka för Uppsala ärkestift liksom riks- helgedom. Domkyrkan från mitten av 1200-talet är Nordeuropas största katedral, 118 m hög, vilket ger en fantastisk akustik.

Uppsala Domkyrka har ett rikt musikliv med musikgudstjänster och konserter som återkommande inslag. Andra körer i domkyrkan är Gosskören, Flickkören, Schola Cantorum, Uppsala Domkyrkokör och Uppsala Katedralsångare. Huvudorgel är den välkända stora Åkermanorgeln från 1871. I februari 2009 invigdes den nya Ruffattiorgeln. En 69-stämmig orgel, placerad på en nybyggd läktare i kyrkans norra tvärskepp.