Kören

Collegium Cantorum är en kammarkör i Uppsala Domkyrka med ca 40 medlemmar. Kören bildades 1983 av några körsångare från motettkören Schola Cantorum som önskade ta ytterligare ett steg i sin musikaliska utveckling.

Kören är aktiv i Uppsala Domkyrka där man förutom ett antal egna konserter även deltar i högmässor och andra kyrkliga evenemang. Repertoaren är bred och sträcker sig från tidig renässansmusik till helt nyskrivna verk.

Genom att ofta göra utlandsturnéer har Collegium Cantorum blivit kända utanför landets gränser. 1993 blev Collegium Cantorum, tillsammans med Schola Cantorum, den första utländska kör som fick besöka Vietnam på över 50 år. Turnén väckte stor uppmärksamhet i hela landet.

Körens första dirigent var f d domkyrkoorganisten Lars Angerdal. Därefter leddes Collegium Cantorum under tio års tid av Olle Johansson. I dag leds kören av Ulric Andersson, den nuvarande domkyrkoorganisten i Uppsala Domkyrka.

Utmärkelser

Vinnare Sligo International Choral Festival 2005

Vinnare Sligo International Choral Festival 2005

Collegium Cantorum har deltagit i en körtävling, the Sligo International Choral Festival 2005 på Irland. Första pris erhölls i både huvudtävling samt deltävlingen ”Sacred music”.

Samarbeten

Knut Nystedt har genom sin nära vänskap med körens första dirigent Lars Angerdal ofta besökt kören. Alla Nystedt-jubileer i domkyrkan har kören deltagit i och Nystedt tillägnade kören verket Jerusalem som uruppfördes 25 okt 1998.

I Ratzeburger Dom i norra Tyskland har kören sin andra hemmaplan. I över 20 år samarbetade kören med Neithard Bethke (Ratzeburger Dommusiken) och reste ibland flera gånger per år ner för att delta i större verk.

Utsikt från tenorplats, Ratzeburg domkyrka 2007

Utsikt från tenorplats, Ratzeburg domkyrka 2007

I samarbetet i Ratzeburg deltog även den Polska kören Collegium Musicum, Olsztyn. Sommaren 2008 besökte Collegium Cantorum kören i Olsztyn.

Efter en väldigt lyckad konsert med Collegium Cantorum i oktober 1999 återkom Zsolt Gárdonyi året efter för att spela in konserten på cd. Gárdonyi besökte senast kören hösten 2006.

Collegium Cantorum sjöng 5 år med Tommy Körberg och pianisten Stefan Nilsson på deras julturné ”Jul, Jul, Strålande Jul”.

Turnéer

2018 – Wales
2016 – Tyskland
2014 – Belgien och Frankrike
2012 – Österrike
2010 – Island
2009 – Litauen
2008 – Polen
2007 – USA, San Francisco
2005 – Irland
2003 – Polen
2002 – Rumänien
2001 – Skottland & Orkney
2000 – Tyskland
1999 – Österrike
1995 – Tyskland & Luxemburg
1995 – Frankrike
1994 – Norge
1993 – Vietnam
1993 – Finland
1992 – Island
1990 – Ungern
1988 – England