Våren 2017

Vi tackar för den gångna hösten och ser nu fram emot en härlig vår! På Palmsöndagen den 9:e april framför kören tillsammans med Uppsala Katedralsångare och Svenska Barockorkestern Thomas Tallis 40-stämmiga motett Spem in alium och Francesco Cavallis Requiem. Terminen avslutas med en sommarkonsert den 4:e juni. Vi medverkar under våren givetvis också på ett flertal högmässor.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.